Videnskaben bag

HJERNEBØLGE-SYNKRONISERING

Hvad er hjernebølge-synkronisering?

Det er en metode til at synkronisere hjernen naturligt som reaktion på periodisk og sensorisk – visuel eller taktil – sansestimulering, såsom lyd- eller lysimpulser. Pulserne fremkalder hjernens frekvensfølgende respons, hvilket tilskynder hjernebølgerne til at tilpasse sig frekvensen af et givet slag.

Måling af Hjernebølger med EEG

Elektroencefalograf (EEG) er et værktøj til at måle elektrisk aktivitet i hjernen ved hjælp af små metalskiver (elektroder), der er placeret på hovedbunden. Elektroderne registrerer bittesmå elektriske ændringer, der skyldes aktiviteten af dine hjerneceller. Disse ændringer i hjernecellernes aktivitet kan være nyttige til diagnosticering eller monitorering af hjernesygdomme.

Hjernebølger og Sygdomme Forbundet med BND

Når neuronernes signalveje forstyrres, fører det til det, der er kendt som Brain Network Dysfunction (BND). BND er almindeligt observeret ved neurologiske og psykiatriske lidelser såsom Alzheimers sygdom, mild kognitiv svækkelse (MCI), angst, depression og opmærksomheds-forstyrrelser.

Undersøgelser har vist, at ændringerne i hjernebølgeaktiviteten sker længe før neurodegeneration af hjernen finder sted, og endda årtier før symptomer viser sig.

Tavola disegno 2 scaled

Forskningsstudier

Forskellige undersøgelser af den kliniske anvendelse af audio-visuel entrainment er blevet afsluttet. Denne øgede interesse for forskning ifm. lysbaserede interventioner har åbnet døren til en større forståelse af, hvordan eksogene stimuleringer såsom lys kan bruges til at påvirke neurale og fysiologiske funktioner i kroppen. Her er en ikke-udtømmende liste over undersøgelser med kliniske implikationer:

A series of studies from Li Huei Tsai indicating that gamma stimulations ameliorate
Source: New Insights Into the Pathogenesis of Alzheimer’s Disease – Scientific Figure on ResearchGate. Available from: https://www.researchgate.net/figure/A-series-of-studies-from-Li-Huei-Tsai-indicating-that-gamma-stimulations-ameliorate_fig2_338505918 [accessed 12 Oct, 2021]

Terapeutiske Muligheder

I betragtning af at abnormiteter i hjernebølgemønstre ofte observeres i hjernesygdomme, er det blevet antaget, at deres genoprettelse kunne have en forebyggende eller terapeutisk effekt i sygdomme forbundet med BND.

For at teste denne hypotese gennemførte forskere (H. F. Iaccarino et al., 2016) en undersøgelse, hvor de synkroniserede gammabølger i en Alzheimers musemodel ved at udsætte mus for et 40 Hz blinkende lys. Mus udsat for 40 Hz blinkende lys havde (1) øget aktivitet af mikroglia (immunforsvar), (2) en reduktion af Amyloid Beta & Tau plaques på tværs af cortex, og (3) viste forbedring i kognitiv ydeevne.

Bagefter gennemførte de et forsøg med en lignende tilgang, der udsatte patienter med Alzheimers sygdom for visuelle og auditive stimuli ved 40 Hz, en time dagligt i 6-9 måneder. Efter 6 måneder viste deltagere i behandlingsgruppen (i sammenligning med placebogruppen): 

> 84 % afmatning af funktionelt fald (ADCS-ADL-score)

> 83 % fald i hukommelse og kognitiv tilbagegang (MMSE-score)

> 61 % reduktion af hjerneatrofi og tab af hjernevolumen

patient g6205a6c9e 1920

Vores Kliniske Undersøgelse af Alzheimers: ALZLIGHT

OptoCeutics ALZLIGHT bruger flimrende lys til at inducere 40 Hz gamma-oscillation svarende til de tidligere nævnte undersøgelser.

Mere specifikt vil dette studie anvende en ny måde at maskere lyset på ved at skifte spektralsammensætningen af hvidt lys, hvilket gør flimren usynlig for samvittighedsopfattelsen, mens den stadig medbringer 40 Hz svingninger i hjernen.

I dette studie udsættes motivet for usynligt spektral flimrende lys (aktiv indstilling) eller kontinuerligt ikke-flimrende hvidt lys (fidusindstilling) i 1 time hver dag.

Sham-indstillingen er en simuleret intervention af høj kvalitet, da forsøgspersonerne vil blive blindet for indstillingen.

Fokus vil være på 1) sikkerheden af interventionen 2) gennemførligheden af den foreslåede interventionstid og metode 3) indikation af effektivitet.

Vores Partners Forskning

Baggrund

GAMMA HJERNEBØLGER

science background

De neuronale ændringer som følge af Alzheimers sygdom er forbundet med afbrydelsen af neurale gamma-svingninger (20-50 Hz), der kræves for typisk kognitiv funktion

 

læs forskningsartikel

(Palop et al., 2007)

40 HZ LYSFLIMMER

science background 2

Nylige undersøgelser viste, at eksponering for 40 Hz stroboskopisk lys korrigerer afvigende gamma-svingninger og reducerer Aβ- og Tau protein i Alzheimers sygdoms museforsøg.

 

læs forskningsartikel #1

 

læs forskningsartikel #2

(H. F. Iaccarino et al., 2016 & Martorell, A. J. et al., 2019)

NEUROBESKYTTELSE og FORBEDRING

science background 3

Derudover resulterede eksponeringen for 40 Hz stroboskopisk lysterapi i en time om dagen i en neurobeskyttende virkning og forbedret kognition og hukommelse i de samme museforsøg.

 

læs forskningsartikel #1

 

læs forskningsartikel #2

(Singer, A. C. et al., 2018 & Adaikkan, C. et al., 2019)

NEUROIMMUN SIGNALERING

science background 4

Mus udsat for 40 Hz lys i 1 time havde øget ekspression af cytokiner (proteiner, der er vigtige for cellesignalering) og påvirkede indirekte aktiviteten af neuronale mikroglialceller (vigtige immunforsvarsceller)

 

Læs forskningsartikel 

(Singer A.C. et al., 2020)

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag ny information om vores udvikling, kliniske forsøg og mere.